Shopping Cart

日本物理服務器

Colt IDC是東京大型數據之一,位於 Koto-ku, 機櫃數量超過6000個

機房等級 : T3+ 電力系統 : N+1 / 2N UPS ,後備發電機 2N 設計 空調系統 : 溫度 攝氏 22 +/- 2 度 濕度 50% +/- 10% 消防系統 : FM-200 氣

JP-COLT Dedicated E3 16GB 1TB

Japan Dedicated Server
 • DC : Tokyo Cold DC
 • CPU : E3-1225
 • RAM : 16GB
 • DISK : 1TB HDD
 • Bandwidth : 20Mbps
 • Network : CIA
 • IPv4 : 3
 • 港幣HK$ 1250.00 Start/ MONTHLY
  JP-COLT Dedicated E5-2650L V2 16GB 1TB

  Japan Dedicated Server
 • DC : Tokyo Cold DC
 • CPU : E5-2650L V2
 • RAM : 16GB
 • DISK : 1TB HDD
 • Bandwidth : 20Mbps
 • Network : CIA
 • IPv4 : 3
 • 港幣HK$ 1750.00 Start/ MONTHLY
  JP-COLT Dedicated E5-2650 V2*2 64GB 1TB

  Japan Dedicated Server
 • DC : Tokyo Colt DC
 • CPU : E5-2650L V2*2
 • RAM : 64GB
 • DISK : 1TB HDD
 • Bandwidth : 20Mbps
 • Network : CIA
 • IPv4 : 3
 • 港幣HK$ 3375.00 Start/ MONTHLY
  JP-COLT Dedicated E5-2650 V2*2 256G 800G*8 SSD 125IP

  Japan Dedicated Server
 • DC : Tokyo Cold DC
 • CPU : E5-2650 V2*2
 • RAM : 256GB
 • DISK : 800GB SSD*8
 • Bandwidth : 40Mbps
 • Network : CIA
 • IPv4 : /25 (125pcs)
 • 港幣HK$ 10000.00 Start/ MONTHLY